Figuur Concentraties stikstofdioxide (NO2). In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.