Figuur Dagen met hoogste 8-uursgemiddelde ozonconcentratie boven 120 µg/m³, gemiddelde van laatste drie opeenvolgende jaren. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.