Figuur Blootstelling bevolking aan ozon (O3). In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.