Figuur Blootstelling bevolking aan ozon. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.