Figuur Blootstelling bevolking aan ozon per zone (O3). In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.