Figuur  Aantal dagen met 8-uursgemiddelde ozonconcentratie boven 120 µg/m³, op jaarbasis. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.