Figuur Figuur bij indicator Fijnstofconcentraties, jaargemiddelde, 1994-2005. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.