Figuur Figuur bij indicator Fijn stof concentraties - getoetst aan de dagnorm, 1995-2002. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.