Figuur Concentratie fijn stof (PM10). In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.