Figuur Figuur bij indicator PCB en PAK in zwevend stof van zout oppervlaktewater, 1989-2000. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.