Figuur PCB en PAK in zwevend stof van zout oppervlaktewater. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.