Figuur Beoordeling waterkwaliteit fysisch-chemisch KRW. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.