Figuur Kaart fysisch-chemische kwaliteit. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.