Figuur Kaart fysisch-chemische kwaliteit . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.