Figuur Kaart waterkwaliteit stikstof . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.