Figuur Kaart waterkwaliteit fosfor . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.