Figuur Vergelijking kwaliteit 2009-2015. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.