Figuur Vergelijking kwaliteit 2015-2021. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.