Figuur Figuur bij indicator Cadmium en koper in zwevend stof van zout oppervlaktewater, 1989-2003. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.