Figuur Humane spoedlocaties waar onaanvaardbare risico's voor de mens kunnen optreden. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.