Figuur Humane spoedlocaties in 2011 en 2014. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.