Figuur Spoedlocaties met verspreidingsrisico via het grondwater . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.