Figuur Spoedlocaties met locaties met ecologisch risico . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.