Figuur Schema spoedlocaties verspreiding en ecologie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.