Figuur Figuur bij indicator Nitraat in het bovenste grondwater onder landbouwgebieden, 1992-2002. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.