Figuur Nitraat in uitspoelend water onder landbouwbedrijven. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.