Figuur Figuur bij indicator Geurhinder: bronnen en beleid. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.