Figuur Figuur bij indicator Groen in en om de stad. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.