Figuur beschikbaarheid groen in de stad 2000-2003. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.