Figuur Plaatsgebonden risicocontouren rond Schiphol, 2006. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.