Figuur Plaatsgebonden risicocontouren rond Schiphol, 2002. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.