Figuur Plaatsgebonden risicocontouren rond Schiphol, 2016. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.