Figuur Figuur bij indicator Geluidhinderklachten door vliegtuiggeluid Schiphol, 1986-2004. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.