Figuur Aantal vliegbewegingen op Schiphol, 2000-2016. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.