Figuur Jaarlijkse voortijdige sterfte door kortdurende blootstelling aan fijn stof en ozon. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.