Figuur Extra gevallen van huidkanker door toename UV-belasting in Europa. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.