Figuur Type gezondheidsklachten binnenmilieu. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.