Figuur Totale opbrengst milieuheffingen naar heffing. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.