Figuur Opbrengst afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.