Figuur Opbrengst geluidsheffing burgerluchtvaart. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.