Figuur Opbrengst grondwaterheffing en nazorgheffing stortplaatsen provincies. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.