Figuur Figuur bij indicator Groene belastingen, 1985-2006. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.