Figuur Belastingontvangsten uit groene belastingen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.