Figuur Totaal belastingen op een milieugrondslag. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.