Figuur Accijns minerale oliën. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.