Figuur Accijns benzine en overige minerale oliën. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.