Figuur Belasting personenauto's en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.