Figuur Totale verbruik hernieuwbare energie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.