Figuur Eindverbruik hernieuwbare energie naar bron. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.