Figuur Hernieuwbare energie uit biomassa. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.